Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala rozpočtová organizácia SLOVAKIA TRAVEL, so sídlom Lamačská cesta 4256/8, 833 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 667 506, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Organizácia“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov (.pdf, 176 kb)
Oznamenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.pdf