Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala rozpočtová organizácia SLOVAKIA TRAVEL, so sídlom Suché mýto 7045/1, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 667 506, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Organizácia“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov (.pdf, 189 kb)
Oznamenie-o-spracuvani-osobnych-udajov.pdf
Notice on the processing of personal data (.pdf, 283 kb)
Notice-on-the-processing-of-personal-data.pdf