Zriaďovacia listina

SLOVAKIA TRAVEL bola zriadená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky dňa 1. apríla 2021 ako štátna rozpočtová organizácia. Hlavnou činnosťou organizácie, ako národnej destinačnej organizácie v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, je propagácia a prezentácia Slovenskej republiky v zahraničí a na Slovensku ako cieľovej krajiny cestovného ruchu.

Zriaďovacia listina SLOVAKIA TRAVEL
Zriadovacia-listina-SLOVAKIA-TRAVEL.pdf