Verejné obstarávanie

SLOVAKIA TRAVEL je verejným obstarávateľom podľa § 7 odsek 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). V súlade s týmto zákonom si verejný obstarávateľ plní zverejňovacie povinnosti.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou Smernicou odboru verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie podľa schváleného plánu na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek, zabezpečuje Odbor verejného obstarávania v spolupráci s vecnými gestormi z jednotlivých organizačných útvarov SLOVAKIA TRAVEL.

Informácie o verejnom obstarávaní SLOVAKIA TRAVEL nájdete tu:

Profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úrade pre verejné obstarávanie

Informačný systém Josephine

Elektronický kontraktačný systém

Plán verejného obstarávania na rok 2024 si môžete stiahnuť nižšie.

Na stiahnutie

Plán verejného obstarávania SLOVAKIA TRAVEL na rok 2024 (.pdf, 53 KB)
Plan_verejneho_obstaravania_SLOVAKIA_TRAVEL_na_rok_2024.pdf