O nás

SLOVAKIA TRAVEL je štátnou rozpočtovou organizáciu a plní úlohy národnej organizácie na podporu cestovného ruchu na Slovensku. Bola zriadená a spadá pod gesciu Ministerstva dopravy SR.

Našou misiou je domáca aj zahraničná propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného ruchu. Dlhodobou víziou je dostať Slovensko znova na cestovateľskú mapu Európy, vybudovať mu relevantnú pozíciu v rámci krajín V4 a ostatných európskych krajín.