Udržateľný cestovný ruch sa dostáva do centra pozornosti, cestovatelia si ho pýtajú

Nedávna konferencia v Štokholme zdôraznila rastúci dopyt po udržateľných cestovateľských zážitkoch. Napriek silnému záujmu cestovateľov však existuje výrazný rozpor medzi zámerom a reálnou akciou (intention-action gap).

Global Sustainable Tourism Council (GSTC) je globálnym lídrom k pozitívnej zmene

GSTC je lídrom v oblasti udržateľných postupov v cestovnom ruchu. Stanovuje globálne normy a umožňuje podnikom ako aj destináciám ich implementovať. https://www.gstcouncil.org/

Konferencia GSTC bola plná inšpirácie a príkladov dobrej praxe. Účastníci, medzi ktorými boli odborníci z odvetvia, sa ponorili do konceptu „purposeful travel“ (alebo zmysluplného cestovania), opisované ako cesta objavovania, kde zážitky stimulujú všetky naše zmysly, rozširujú našu perspektívu a obohacujú nás.

Otázka na stole je, ako komunikovať udržateľnosť bez priameho použitia tohto výrazu. Táto výzva zarezonovala u mnohých a zdôraznila potrebu nenápadnejšieho zapletenia termínu udržateľnosti do príbehov pre prirodzenejšie a účinnejšie posolstvo.

“Rozprávanie pomocou príbehu sa ukázalo ako dôležitá téma počas celej konferencie. Diskusie sa týkali tvorby pútavého obsahu, ktorý inšpiruje cestovateľov k prijímaniu a implementovaní udržateľných postupov,” povedala po návrate z konferencia Iveta Szeghyová, vedúca Oddelenia produktov v cestovnom ruchu Sekcie podpory cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL.  

Dôležitosť používania správneho tónu a prezentovania udržateľnosti cestovného ruchu  prostredníctvom autentických zážitkov u účastníkov rezonovala.

„Stretávajte ľudí, ochutnávajte jedlo, učte sa niečo, čo vám rozšíri obzory.“

Táto veta dokonale vystihuje základné princípy udržateľného cestovného ruchu, ktoré po konferencii zdieľala kolegyňa Iveta.

Sú to:

  • Hľadanie zmyslu – nachádzanie odpovedí: Udržateľný cestovný ruch povzbudzuje cestovateľov, aby hľadali hlbšie spojenie s miestami, ktoré navštevujú. Nejde len o odškrtávanie destinácií zo zoznamu, ale o pochopenie miestnej kultúry, histórie a životného prostredia. Toto sebapoznávanie môže prispieť k osobnému rastu cestovateľa a k pocitu zmysluplnosti.
  • Stretávanie ľudí: Udržateľný cestovný ruch kladie dôraz na interakciu s miestnymi komunitami. To podporuje kultúrnu výmenu a porozumenie. Cestovatelia sa môžu učiť od miestnych remeselníkov, farmárov a obyvateľov, získať jedinečné pohľady a oceniť miestnu kultúru či spôsob života.
  • Ochutnávanie jedla: Jedlo spája. Prostredníctvom ochutnávania miestnej kuchyne môžu cestovatelia zažiť chute či tradície, ktoré definujú dané miesto a zároveň spoznávať príbehy miestnych. Toto vyzdvihnutie lokálnej produkcie v spojení s príjemnými ľuďmi, je zážitok sám o sebe a môže vyvolať ešte intenzívnejšiu pozitívnu emóciu u cestovateľov. Prinesú si tak domov nezabudnuteľné zážitky, ktoré zdieľajú so svojím okolím, čím propagujú miesto, kde za oddychom či poznávaním cestovali.
  • Učiť sa niečo, čo rozširuje obzory: Udržateľný cestovný ruch podporuje objavovanie, ktoré ide nad rámec bežného pozerania pamiatok. Ide o ponorenie sa do miestnej atmosféry a spoznávať, čo je charakteristické pre dané miesto, ako sú tradičné remeslá, miestna fauna a flóra, história, či aký je život miestnych. To môže cestovateľovi rozšíriť pohľad na svet a inšpirovať ho, aby sa stal uvedomelejším človekom vo vzťahu k rôznorodosti nášho sveta a kultúr.

Ako to súvisí s rozvojom udržateľného cestovného ruchu a čo to prinesie?

Zvýšená spokojnosť návštevníkov: Keď majú cestovatelia zmysluplné zážitky, ktoré presahujú typický cestovný ruch, sú s väčšou pravdepodobnosťou spokojní a zanechajú pozitívne hodnotenia. To priláka viac zodpovedných cestovateľov, ktorí rešpektujú miestne prostredie a kultúru a tým sú taktiež ochotní minúť v danej lokalite viac peňazí.

Prínos pre komunitu: Podporou miestnych podnikov, remeselníkov a farmárov peniaze z cestovného ruchu priamo prospievajú komunite. To môže prispieť k rozvoju samotného regiónu, zachovaniu kultúrneho a prírodného dedičstva a môže pomôcť k eliminácii  odlivu  mladých do väčších miest, prípadne prilákať tých odídených naspäť.

Ochrana životného prostredia: Učením sa o environmentálnych výzvach a úsilí o ochrane prírody na lokálnej úrovni si cestovatelia viac uvedomujú dôležitosť zodpovednejšieho správania počas cestovania. To znižuje zaťaženie prírodných zdrojov a podporuje pocit environmentálnej zodpovednosti.

Zachovanie kultúry: Prostredníctvom interakcie s miestnymi komunitami sa môžu cestovatelia dozvedieť o kultúrnych tradíciách a oceniť ich. To môže pomôcť zachovať kultúrne dedičstvo a povzbudiť cestovateľov, aby podporovali iniciatívy na ochranu zvykov a aktivít miestnych.

Hľadanie zmyslu a rozširovanie obzorov prostredníctvom udržateľného cestovného ruchu podporuje zodpovednejší a obohacujúcejší cestovateľský zážitok, z ktorého majú prospech cestovatelia, destinácie a ľudia žijúci v nich. Vytvára sa cyklus, v ktorom cestovatelia oceňujú hodnotu miestnych kultúr a životného prostredia, čo zase motivuje komunity k udržovaniu udržateľných postupov pre budúcnosť.

Udržateľný rozvoj: Nie trend, ale spoločná zodpovednosť nás všetkých

V dnešnom cestovnom ruchu je termín „udržateľnosť“ všadeprítomný. Hoci sa to môže zdať ako len trend, pre odborníkov v cestovnom ruchu je to omnoho viac ako len prechodný trend.  Je to naša spoločná zodpovednosť, ktorá je základom samotnej budúcnosti nášho odvetvia.

Prečo?

Obmedzené zdroje, rastúci dopyt: Cestovný ruch prosperuje vďaka kráse a zdrojom našej planéty. Tieto zdroje sú však obmedzené. Neudržateľné praktiky môžu viesť k environmentálnej, ale aj kultúrnej degradácii, vyčerpávaniu zdrojov a nakoniec k zhoršeniu cestovateľského zážitku pre všetkých. Zatiaľ čo predikcie hovoria, že počet cestovateľov vo svete bude každým rokom rásť. Preto je potrebné stratégie tvoriť systematicky s pohľadom na  dlhodobý dopad a nesústrediť sa výlučne na krátkodobý úspech.

Meniace sa hodnoty cestovateľov: Turisti si čoraz viac uvedomujú svoj vplyv. Hľadajú cestovanie, ktoré minimalizuje poškodzovanie životného prostredia, podporujú miestne komunity a rešpektujú kultúrne dedičstvo. Ignorovanie týchto hodnôt stavia podnikanie a činnosť do nevýhody. Udržateľné praktiky a implementovanie legislatívy vo vzťahu k nim skôr či neskôr dorazia. Chcete sa pridať medzi prvých, alebo byť posledný? Vedzte, že momentálne je byť aktívny a snažiť sa implementovať udržateľné praktiky konkurenčnou výhodou. Neskôr sa však pasivita a nezáujem rozvíjať sa v tomto smere môže stať existenčným problémom.

Budovanie odolnosti: Udržateľné praktiky robia vaše fungovanie odolnejším. Šetrením zdrojov, minimalizáciou odpadu a podporou miestnych ekonomík pripravujete svoju činnosť na budúce výzvy, ako je klimatická zmena a nedostatok zdrojov, či iné krízy, ktoré nás môžu postihnúť.

Zlepšená reputácia značky: Venovanie sa udržateľnosti preukazuje vaše odhodlanie robiť zmysluplné veci. To podporuje pozitívne vnímanie značky, priťahuje uvedomelých cestovateľov a podporuje lojalitu zákazníkov.

Spolupráca je kľúčová: Udržateľnosť je tímová práca. Ako profesionáli v cestovnom ruchu máme zodpovednosť spolupracovať s miestnymi komunitami, verejnou správou a ďalšími zainteresovanými stranami pri vývoji a implementácii udržateľných postupov. To podporuje spoločné aktivity a maximalizuje dopad.

Ukážte príklad: Na vašich činoch záleží. Implementáciou udržateľných postupov vo vašich činnostiach dávate pozitívny príklad ostatným v odvetví a inšpirujete taktiež cestovateľov, aby sa pripojili k zodpovednému správaniu.

Príklady spôsobov, ako môžu profesionáli v cestovnom ruchu konať:

  1. Znížte environmentálnu stopu: Šetrite vodou a energiou, minimalizujte tvorbu odpadu a propagujte ekologickejšie možnosti dopravy.
  2. Podporte miestne komunity: Spolupracujte s miestnymi podnikmi, nakupujte produkty z miestnych zdrojov a podporujte iniciatívy, ktoré sú prospešné pre komunitu.
  3. Chráňte kultúrne dedičstvo: Rešpektujte miestne zvyky a tradície, ponúkajte prehliadky, ktoré podporujú kultúrne porozumenie a podporujte ochranu kultúrnych pamiatok.
  4. Vzdelávajte cestovateľov: Poskytnite informácie o zodpovedných turistických praktikách, vzdelávajte cestovateľov o miestnom prostredí a kultúre a povzbudzujte ich, aby minimalizovali svoj vplyv.
  5. Zastávanie sa zmien: Lobujte za politiky, ktoré podporujú udržateľný cestovný ruch, spolupracujte s aktérmi a organizáciami na propagácii udržateľných postupov a podeľte sa o osvedčené postupy s ostatnými.

Tým, že si profesionáli v cestovnom ruchu osvoja udržateľnosť ako spoločnú zodpovednosť, môžu zabezpečiť prosperujúce odvetvie, ktoré bude prinášať zážitok cestovateľom a prínos destináciám po celé generácie.

Slovensku má jedinečnú príležitosť

Na Slovensku stojíme na prahu rozhodnutia. Na rozdiel od mnohých iných destinácií, ktoré bojujú s masovým turizmom a jeho negatívnymi dopadmi, my máme stále priestor formovať budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku zodpovedným a udržateľným spôsobom.

Prečo je to pre nás dôležité?

Sme v ranom štádiu rozvoja: Na rozdiel od populárnych turistických destinácií, ktoré už čelia problémom ako mass-tourism, znečistenie a degradácia životného prostredia, či negatívny sentiment miestnych voči turistom, my máme šancu budovať cestovný ruch ešte v základoch s dôrazom na udržateľnosť.

Máme jedinečnú krásu a rozmanitosť: Slovensko ponúka ohromujúcu prírodu, bohatú kultúru a srdečných ľudí s príbehom. To všetko sú faktory, ktoré lákajú turistov hľadajúcich autentické a zmysluplné zážitky, a preto potenciál prilákať tento rýchlo rastúci segment, je obrovský.

Ako môžeme túto príležitosť využiť?

Implementácia udržateľných praktík: Podporujme používanie obnoviteľných zdrojov energie, minimalizujme odpad, propagujme ekologickú dopravu a podporujme lokálne produkty a služby.

Prednášky na túto tému nájdete tu:

Cultural Sustainability in Museums and Cultural Organisations

Sustainability in Attractions

Green Mobility

Food Waste Reduction

Vzdelávanie turistov: Informujme návštevníkov o princípoch udržateľného cestovného ruchu a motivujme ich k zodpovednému správaniu. Ako rozprávať o udržateľnosti bez rozprávania o udržateľnosti sa môžete inšpirovať z tejto prednášky: Vzdelávanie turistov

Spolupráca a zapájanie miestnej komunity: Zapojme miestnych obyvateľov do rozvoja cestovného ruchu a zabezpečme, aby mali z neho prospech. Prednášku na túto tému si môžete pozrieť tu: Spolupráca a zapájanie miestnej komunity

Spolupráca zainteresovaných aktérov v odvetví na úrovni destinácie: Spolupráca je kľúčom k dosiahnutiu úspešného a prosperujúceho cestovného ruchu, ktorý prináša benefity pre celú destináciu. Viac na túto tému tu: Spolupráca zainteresovaných aktérov v odvetví na úrovni destinácie

Ďalšie prednášky z konferencie GSTC si môžete pozrieť tu:

Kategórie: SLOVAKIA TRAVEL

Mohlo by sa vám páčiť