SLOVAKIA TRAVEL je štátnou rozpočtovou organizáciu a plní úlohy národnej organizácie na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

Našou misiou je domáca aj zahraničná propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného ruchu. Dlhodobou víziou je dostať Slovensko znova na cestovateľskú mapu Európy, vybudovať mu relevantnú pozíciu v rámci krajín V4 a ostatných európskych krajín.

 

Aktuality

Prvý FAM TRIP pre nemeckých touroperátorov

Odbor regionálneho cestovného ruchu zorganizoval FAM TRIP pre zástupcov touroperátorov z krajiny, kde momentálne SLOVAKIA TRAVEL nemá stále zastúpenie. Nemeckí…

V roku 2024 sme zatiaľ predstavili Slovensko ako prekvapivú dovolenkovú destináciu na týchto podujatiach. MATKA TRAVEL FAIR: Zúčastnili sme sa najväčšej…

Minulý rok sa počet kongresových podujatí aj počet účastníkov kongresových podujatí v porovnaní s predchádzajúcim rokom zdvojnásobil. Najvyšší nárast zaznamenal Trnavský kraj….

4. marca 2024 Na cestovateľskú výstavu UTAZÁS v Budapešti prišlo 30-tisíc návštevníkov z viac ako tridsiatich krajín. Veľtrh láka odborníkov…