Ďakujeme za reprezentáciu na Svetovom pohári žien v Jasnej a tešíme sa na ďalšie zážitky

Ďakujeme za reprezentáciu na Svetovom pohári žien v Jasnej a tešíme sa na ďalšie zážitky

SLOVAKIA TRAVEL je štátnou rozpočtovou organizáciu a plní úlohy národnej organizácie na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

Našou misiou je domáca aj zahraničná propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného ruchu. Dlhodobou víziou je dostať Slovensko znova na cestovateľskú mapu Európy, vybudovať mu relevantnú pozíciu v rámci krajín V4 a ostatných európskych krajín.