Svetová výstava Expo 2025 Osaka sa blíži, v Prahe bolo koordinačné stretnutie

Zástupcovia 17 krajín EÚ sa zišli v prvý júnový týždeň (5.6.) na pracovnom rokovaní v českej metropole.

Pracovné podujatie na pražskej pôde otvorili zástupcovia ČR a predstavitelia EÚ zodpovední za účasť na Expo 2025 Osaka – Ondrej Soška, český komisár pre Expo 2025 Osaka, Nagaoka Kansuke, japonský veľvyslanec v ČR a Concha Fernández de la Puente, zástupkyňa generálneho komisára pre EÚ a riaditeľka EÚ pavilónu na Svetovej výstavy 2025 Osaka v Japonsku.

Hlavný program pokračoval predstavením tém a tematických projektov Expo 2025 s dôrazom na usmernenia týkajúce sa plánov výstavby, ako aj prevádzky priestorov pavilónov a obsahu podujatí.

Kľúčovou témou bola účasť a prezentácia jednotlivých krajín EÚ na predmetnej svetovej výstave, ako aj výmena informácií medzi jednotlivými krajinami pre zosúladenie plánov na tvorbu obsahu a kalendár aktivít.

Súčasťou diskusných tém boli aj podujatia súvisiace s ôsmimi tematickými týždňami, ktoré sa budú konať počas celého trvania svetovej výstavy v Japonsku.