Svetová výstava EXPO 2025 Osaka: Pokračujú detailné prípravy

Naša krajina bude mať prestížnu a dôstojnú reprezentáciu na svetovej výstave v japonskej OSAKE. V národnej organizácii na podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL pokračujú detailné prípravy na toto prestížne podujatie, ktoré sa uskutoční v roku 2025.

„Svetové výstavy majú svoje postavenie a unikátny význam v celosvetovom meradle. Spájajú totiž svet v spoločnom veľkom projekte. Podujatie tohto druhu je tiež ideálnou platformou pre medzinárodný dialóg v prospech celosvetového pokroku a vzájomnej spolupráce,“ uviedla generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová.

Prípravy sa realizujú aj na medzinárodnej úrovni. Japonská asociácia Japan Association for the 2025 World Exposition organizovala uplynulý týždeň medzinárodnú konferenciu International participation meeting (IPM), ktorej sa zúčastnili aj odborníci zo SLOVAKIA TRAVEL. Zástupcovia realizačného tímu SR absolvovali priamo na mieste  pracovné rokovania ohľadom zabezpečenia kompletnej prípravy a realizácie prezentácie Slovenskej republiky.

„Hlavný program pozostával z vysvetlenia usmernení týkajúcich sa výstavby areálu či  organizačného zabezpečenia svetovej výstavy Expo 2025,“ vysvetlila Michaela Kovačičová, garant svetových výstav EXPO, SLOVAKIA TRAVEL.

Slovensko bude prezentované na základe  májového rozhodnutia vlády pavilónom C. Pavilón rovnakého druhu bude mať napríklad aj Chorvátsko, Slovinsko, Čierna hora či Izrael.

Cieľom bolo hospodáriť  s verejnými financiami zodpovedne a efektívne s víziou profesionálnej a efektívnej prezentácie našej krajiny

Prípravy na profesionálnu a dôstojnú reprezentáciu Slovenska sú tak v plnom prúde, SLOVAKIA TRAVEL bude priebežne informovať o vývoji krokov.